Креатин

Немає на складі

 

Артикул: Аa517b0
Доступність: Доступно
Виробник: Германия
Вибрати вагу:
Ціна:
55,00 Грн
Оповещение:
Оповещение

Креатин

INCI: Creatine

Зовнішній вигляд: дрібний порошок білого кольору
Розчинність: у воді, 14г/л за температури 20°С
Температурний режим: у водну фазу на початковому етапі приготування або в активну фазу, розпад відбувається при температурі нагрівання > 300°C
рН: 7,4 (при 14.0 г/л, 20°C)
Дозування: 0,5 – 1.4%
Зберігання: у сухому та темному місці, при кімнатній температурі, у щільно закритій тарі
Термін придатності: 02.25

Відновлюючий потенціал енергетичного метаболізму клітин шкіри - омолодження шкіри:

Креатин відіграє ключову роль в енергетичному метаболізмі клітин. "Фізіологічна втома" шкіри свідчить про ранні ознаки старіння, спричинені стресом та впливом навколишнього середовища. Наслідком є ​​зменшення кількості енергії з подальшим придушенням синтезувати білки, такі як колаген, еластин і кератин. Крім того, клітини зазнають підвищеного окислювального стресу. Креатин є дуже ефективним активом стимуляції енергетичного метаболізму клітини. Ефективність роботи цієї амінокислоти була оцінена in Vitro на культурі клітин (кератиноцити людини, NHEK клітини). Дослідження цитотоксичності було проведено з використанням нейтрального червоного аналізу (показує нецитотоксичність). Кератиноцити інкубували з креатином протягом 24 годин при 37°С. Після цього життєздатність клітин вимірювали за допомогою ХТТ, розчинного у воді барвника формазану. Діаграма показує, що життєздатність клітин, оброблених 0,01% даною амінокислотою була приблизно на 60% вище, ніж у контрольному зразку.

До того ж, креатин викликає збільшення вмісту клітинного білка. Ефект був продемонстрований після інкубації амінокислоти в різній концентрації. Де кератиноцити лізували з подальшим аналізом кількості білка (метод Bradford).

Креатин стимулює мітохондріальну активність та синтез білків шкіри, забезпечує довготривалий захист від передчасного старіння та впливу навколишнього середовища, що має важливе значення для шкіри, відіграє роль активу із заспокійливим та омолоджуючим ефектом. Сприяє стабілізації мембран, допомагає знизити подразнення шкіри, надає зволожуючий ефект (дуже добре додавати в рецептури з ПАР, де креатин знижує подразнюючий потенціал ПАР). Дуже добре працює в такій композиції: алантоїн (кератолік) + Тего космо і Рібоксил + пептиди матрикін - приблизно через 2 тижні вже видно відчутний ефект, що омолоджує.

Догляд за волоссям:

Креатин має кондиціонуючий ефект на волосся. Він покращує якість та об'єм волосся, зволожує шкіру голови, знімає свербіж. До речі, креатин дуже корисно "домішувати" в фарбу для волосся (особливо для світлого волосся), в цьому випадку, він буде працювати як стабілізатор і запобіжник від випадання і пошкодження волосся і шкіри голови. Креатин згладжує поверхню кутикули і, як наслідок, полегшує розчісування, запобігає сплутуванню.

На зображенні зверху показано структуру волосся без лікування та після лікування з плацебо.

На зображенні знизу показано структуру волосся без лікування і через 5 хвилин після нанесення засобу з креатином.

Властивості та застосування:

 • по догляду за шкірою обличчя та тіла;
 • активізація енергії клітинного метаболізму;
 • підтримує захист шкіри;
 • надає зволожуючий ефект - у всі засоби, що зволожують;
 • для поліпшення обсягу та відновлення пошкодженого волосся;
 • розгладжує кутикулу волосся;
 • у всі косметичні засоби для догляду за волоссям;
 • у всі косметичні засоби для догляду за обличчям та тілом;
 • у всі антицелюлітні засоби, оскільки покращує метаболізм клітин.

Рецепти від виробника:


Країна: Німеччина

Креатин

INCI: Creatine
Внешний вид: мелкий порошок белого цвета
Растворимость: в воде, 14г/л при температуре 20°С
Температурный режим: в водную фазу на начальном этапе приготовления или в активную фазу, распад происходит при температуре нагрева > 300°C
рН: 7,4 (при 14.0 г/л, 20°C)
Дозировки: 0,5 - 1.4%
Хранение: в сухом и темном месте, при комнатной температуре, в плотно закрытой таре
Годен: 10.23

Восстанавливающий потенциал энергетического метаболизма клеток кожи — омоложение кожи:

Креатин, играет ключевую роль в энергетическом метаболизме клеток. "Физиологическая усталость" кожи свидетельствует о ранних признаках старения, вызванных стрессом и воздействием окружающей среды. Следствием этого является уменьшение количества энергии с последующим подавлением синтезировать белки, такие как коллаген, эластин и кератин. Кроме того, клетки испытывают повышенный окислительный стресс. Креатин является очень эффективным активом при стимуляции энергетического метаболизма клетки. Эффективность работы этой аминокислоты была оценена in Vitro на культуре клеток (кератиноциты человека, NHEK клетки). Исследование цитотоксичности было проведено с использованием нейтрального красного анализа (показывает не-цитотоксичность). Кератиноциты инкубировали с креатином в течение 24 часов при 37°С. После этого жизнеспособность клеток измеряли с помощью ХТТ, растворимого в воде красителя формазана. Диаграмма показывает, что жизнеспособность клеток, обработанных 0,01% данной аминокислотой была приблизительно на 60% выше, чем в контрольном образце.

К тому же креатин вызывает увеличение содержания клеточного белка. Эффект был продемонстрирован после инкубации аминокислоты в разной концентрации. Где кератиноциты лизировали с последующим анализом количества белка (метод Bradford).

Креатин стимулирует митохондриальную активность и синтез белков кожи, обеспечивает долговременную защиту от преждевременного старения и воздействия окружающей среды, что имеет важное значение для кожи, играет роль актива с  успокаивающим и омолаживающим эффектом. Способствует стабилизации мембран, помогает снизить раздражение кожи, оказывает увлажняющий эффект (очень хорошо добавлять в рецептуры с ПАВ, где креатин снижает раздражает раздражающий потенциал ПАВ). Очень хорошо работает в такой композиции: алантоин (кератолик) + Тего космо и Рибоксил + пептиды матрикины – примерно через 2 недели уже виден ощутимый омолаживающий эффект.

Уход за волосами:

Креатин обладает кондиционирующим эффектом на волосы. Он улучшает качество и объем волос, увлажняет кожу головы, снимает зуд. Кстати, креатин очень полезно "домешивать" в краску для волос (особенно для светлых волос), в этом случае, он будет работать как стабилизатор и предохранитель от выпадения и повреждения волос и кожи головы. Креатин сглаживает поверхность кутикулы и, как следствие, облегчает расчесывание, предотвращает спутывание.

На изображнии сверху показано структуру волоса  без лечения и после лечения с плацебо.

На изображении снизу, показано структуру волоса без лечения и через 5 минут после нанесения средства с креатином.

Свойства и применение:

 • по уходу за кожей лица и тела;
 • активизация энергии клеточного метаболизма;
 • поддерживает защиту кожи;
 • оказывает увлажняющий эффект – во все увлажняющие средства;
 • для улучшения объема и восстановления поврежденных волос;
 • разглаживает кутикулу волос;
 • во все косметические средства по уходу за волосами;
 • во все косметические средства по уходу за лицом и телом;
 • во все антицеллюлитные средства, так как улучшает метаболизм клеток.

Рецепты от производителя:


Страна: Германия

OGY0M
Оповещение
Watch DOG


Сообщить по электронной почте при изменении:


       когда цена падает ниже Грн

        когда товар будет в наличии


Введите ваш e-mail: