VELSAN® FLEX

Підсилювач консервантів та прекрасний розчинник жиророзчинних компонентів

На складі

 

Артикул: presvelf260722
Вибрати вагу:
Ціна:
55,00 Грн
Оповещение:
Оповещение

в корзину:
  шт.  

VELSAN® FLEX

Підсилювач консервантів/Гнучкість у підвищенні безпеки косметичних засобів та прекрасний розчинник жиророзчинних компонентів

INCI: Capryloyl/ Caproyl Anhydro Methyl Glucamide (and) Water

Зовнішній вигляд: прозора рідина бурштинового кольору

Розчинність: у воді

Дозування: 0,4–1,4 % від загальної ваги готового продукту

pH продукту (10% водний розчин): 6-8

рН стабільність: 3,5-9

HLB (Griffin): 10,4

Сумісність: з широкою лінійкою консервантів та їх поєднань феноксиетанол, бензойна кислота, бензоат натрію, бензиловий спирт і т.д.

Зберігання: у темному місці, у щільно закритій тарі, при 20 - 25°C

Країна: Швейцарія

Термін придатності: 09.25

Використання

  • Velsan® Flex працює як розчинник та допомагає розчинити олії, при цьому отримуючи прозорі розчини. Velsan® Flex посилює ефективність консервантів синергетично.
  • Дозволяє використовувати нижчі концентрації консервантів без зниження ефективності.
  • Рекомендований рівень використання Velsan® Flex зазвичай знаходиться в діапазоні:
  • 0,4-1,4% для посилення консервантів
  • 1:10 (олія: Velsan® Flex) як розчинник жиророзчинних речовин

Солюбілізуюча поверхнево-активна речовина
Velsan® Flex - це солюбілізатор природного походження, який може солюбілізувати навіть складні олії, такі як апельсинову ефірну олію, олію перцевої м'яти або олію герані, в результаті чого виходять прозорі суміші. Типове співвідношення використання як солюбілізатора становить 1:10 (масло: Velsan® Flex).

Velsan® Flex – це підсилювач консервантів, який може допомогти забезпечити належний протимікробний захист широкого спектру косметичних складів при одночасному зниженні концентрації традиційних консервантів, таких як бензойна кислота, бензиловий спирт або феноксіетанол до 50%. Velsan® Flex дає розробникам рецептур гнучкість у підвищенні безпеки. При цьому він має природне походження і складається із "зелених" складових.
• Прозорі склади з високим RCI
• Простий у використанні попередньо нейтралізований 70% водний розчин

Velsan® Flex демонструє високу здатність до збереження косметичних засобів та широку гнучкість рецептури.

Дані МІК Velsan® Flex (активного) порівняно з феноксиетанолом, бензойною кислотою та бензиловим спиртом та у комбінації з ними. Синергічний ефект із традиційними консервантами призводить до такої ж МІК при зниженому рівні консерванту мін. 50%.

Краще збереження з меншою кількістю консервантів у незмивних засобах

У деяких незмивних складах Velsan® Flex дозволяє відповідати критеріям PЕ при зниженні концентрації феноксиетанолу до 25%.

Підвищена потужність дозволяє відповідати критерію А при використанні в незмивних засобах

При максимальному рівні використання 1,0% феноксиетанолу Velsan® Flex відповідає критерію А при незмивному застосуванні, відкриваючи можливості для нових розробок засобів догляду за дітьми.

Підвищена потужність Velsan® Flex знижує вміст консервантів у вологих серветках

Високий вміст води (> 95%) та велика площа поверхні серветок роблять їх збереження дуже складним. Velsan® Flex дозволяє знизити кількість необхідного бензоату натрію до 50%, забезпечуючи відповідність критерію А при вмісті бензоату натрію лише 0,3%. Солюбілізатор на основі нафти PEG-40 гідрогенізовану рицинова олія можна замінити без впливу на стабільність та результати контрольних випробувань.

Повністю водорозчинний бустер, який дозволяє розчиняти не тільки жиророзчинні консерванти, але й інші жиророзчинні речовини
Velsan® Flex розчинний у складах з високим вмістом води без будь-яких додаткових солюбілізаторів. Інші ж бустери потребують додаткового солюбілізатора для досягнення прозорих водних складів.

 

Широкий діапазон рН та багатоваріативність створення косметичних засобів

Velsan® Flex має широку стабільність pH і може використовуватися як зелений бустер консервантів у більшості складів засобів особистої гігієни.

Солюбілізація масел у порівнянні з солюбілізатором на нафтовій основі

Натуральний солюбілізатор Velsan® Flex може замінити солюбілізатори на нафтовій основі і дозволяє отримувати прозорі олійні склади.

Солюбілізація сумішей ефірної олії та токоферолу в базовій рецептурі

Мікробна активність
Сам Velsan Flex показує слабку ефективність проти мікроорганізмів. Але при цьому він посилює в кілька разів активність інших консервантів.

pH-стабільність
Velsan Flex стабільний при pH 3,5-9. Це стосується всіх етапів приготування рецептури, тому доцільно перевірити рН преміксів перед остаточним коригуванням рН. Дуже високий рН (вище за рН 9) або низький (рН нижче 3,5) може призвести до розщеплення аміду та появи характерного запаху жирної кислоти.

VELSAN® FLEX

Усилитель консервантов/Гибкость в повышении безопасности косметических средств и прекрасный растворитель жирорастворимых компонентов

INCI: Capryloyl/ Caproyl Anhydro Methyl Glucamide (and) Water

Внешний вид: прозрачная жидкость янтарного цвета

Растворимость: в воде

Дозировки: 0,4–1,4 % от общего веса готового продукта

pH продукта (10 % водный раствор): 6-8

рН стабильность: 3,5-9

HLB (Griffin): 10,4

Совместимость: с широкой линейкой консервантов и их сочетаний феноксиэтанол, бензойная кислота, натрия бензоат, бензиловый спирт и т.д.

Хранение: в темном месте, в плотно закрытой таре, при 20 - 25°C

Страна: Швейцария

Использование

  • Velsan® Flex работает как растворитель и помогает растворить масла, при этом получая прозрачные растворы. Velsan® Flex усиливает эффективность консервантов синергетическим образом.
  • Позволяет использовать более низкие концентрации консервантов без снижения эффективности.
  • Рекомендуемый уровень использования Velsan® Flex обычно находится в диапазоне:
  1. 0,4–1,4 % для усиления консервантов
  2. 1:10 (масло: Velsan® Flex) как растворитель жирорастворимых веществ 

Солюбилизирующее поверхностно-активное вещество
Velsan® Flex — это солюбилизатор природного происхождения, который может солюбилизировать даже сложные масла, такие как апельсиновое масло, масло перечной мяты или масло герани, в результате чего получаются прозрачные составы. Типичное соотношение использования для применения в качестве солюбилизатора составляет 1:10 (масло: Velsan® Flex).

Velsan® Flex — это усилитель консервантов, который может помочь обеспечить надлежащую противомикробную защиту широкого спектра косметических составов при одновременном снижении концентрации традиционных консервантов, таких как бензойная кислота, бензиловый спирт или феноксиэтанол, до 50%. Velsan® Flex дает разработчикам рецептур гибкость в повышении сохранности. При этом он имеет природное происхождение и состоит из "зеленых" составляющих.
• Прозрачные составы с высоким RCI
• Простой в использовании предварительно нейтрализованный 70% водный раствор

Velsan® Flex демонстрирует высокую способность к сохранению косметических средств, а также широкую гибкость рецептуры.

Данные МИК Velsan® Flex (активного) по сравнению с феноксиэтанолом, бензойной кислотой и бензиловым спиртом и в комбинации с ними. Синергический эффект с традиционными консервантами приводит к такой же МИК при сниженном уровне консерванта мин. 50%.

Лучшее сохранение с меньшим количеством консервантов в несмываемых средствах

В некоторых несмываемых составах Velsan® Flex позволяет соответствовать критериям PЕ при снижении концентрации феноксиэтанола до 25%. 

Повышенная мощность позволяет соответствовать критерию А при использовании в несмываемых средствах

При максимальном уровне использования 1,0% феноксиэтанола Velsan® Flex соответствует критерию А при несмываемом применении, открывая возможности для новых разработок средств по уходу за детьми.

Повышенная мощность Velsan® Flex снижает содержание консервантов во влажных салфетках

Высокое содержание воды (> 95%) и большая площадь поверхности салфеток делают их сохранение очень сложным. Velsan® Flex позволяет снизить количество необходимого бензоата натрия до 50 %, обеспечивая соответствие критерию А при содержании бензоата натрия всего 0,3 %. Солюбилизатор на основе нефти PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло можно заменить без влияния на стабильность и результаты контрольных испытаний.

Полностью водорастворимый бустер, который позволяет растворять не только жирорастворимые консерванты, но и другие жирорастворимые вещества
Velsan® Flex растворим в составах с высоким содержанием воды без каких-либо дополнительных солюбилизаторов. Другие же бустеры нуждаются в дополнительном солюбилизаторе для достижения прозрачных водных составов. 

 

Широкий диапазон рН и многовариативность создания косметических средств

Velsan® Flex обладает широкой стабильностью pH и может использоваться в качестве зеленого бустера консервантов в большинстве составов средств личной гигиены.

Солюбилизация масел по сравнению с солюбилизатором на нефтяной основе 

Натуральный солюбилизатор Velsan® Flex может заменить солюбилизаторы на нефтяной основе и позволяет получать прозрачные маслосодержащие составы.

Солюбилизация смесей эфирного масла и токоферола в базовой рецептуре

Микробная активность
Сам Velsan® Flex показывает слабую эффективность против микроорганизмов. Но при этом, он усиливает в несколько раз активность других консервантов.

pH-стабильность
Velsan® Flex стабилен при pH 3,5-9. Это относится ко всем этапам приготовления рецептуры, поэтому целесообразно проверить рН премиксов перед окончательной корректировкой рН. Очень высокий рН (выше рН 9) или низкий (рН ниже 3,5) может привести к расщеплению амида и появлению характерного запаха жирной кислоты.

ZGM1YzY1NT
Оповещение
Watch DOG


Сообщить по электронной почте при изменении:


       когда цена падает ниже Грн

        когда товар будет в наличии


Введите ваш e-mail: