AC Kerazyme®

AC Kerazyme®

На складі

 

Артикул: act/c.Kera230722
Вибрати вагу:
Ціна:
99,00 Грн
Оповещение:
Оповещение

в корзину:
  шт.  

AC Kerazyme®

INCI Name: Hydrolyzed Keratin & Trametes Versicolor Extract

Зовнішній вигляд: мутна, в'язка рідина від жовтого до янтарного кольору
Рекомендовані рівні використання: 1,0–10,0 %
Розчинність: у воді, змішується зі спиртом (50%), з гліцерином і пропіленгліколем.
Режим вводу: в активну фазу при температурі не вище 40оС
Зберігання: в прохолодному і темному місці при температурі не вище 25оС
Термін придатності: 24.03
Країна: США

AC Kerazyme® - повністю натуральна, заснована на кератині, що не містить формальдегід, альтернатива бразильському випрямленню волосся. Вплив розчинів формальдегіду викликає проблеми зі здоров'ям та обмежує варіанти укладання, оскільки ця технологія не може забезпечити збереження локонів. AC Kerazyme® точно так само розгладжує волосся як і засоби на основі формальдегіду, але при цьому не пошкоджує його, працює в щадному для волосся діапазоні рН (від 4-7) також захищає волосся від пошкоджень при укладці. На відміну від систем для волосся на основі формальдегіду, AC Kerazyme® є повністю натуральним інгредієнтом, який здатний змінювати форму волосся, захищаючи його від пошкоджень при укладанні. Цей унікальний компонент складається із суміші гідролізованого кератину та екстракту Trametes versicolor. Trametes versicolor – це тип гриба, який містить окисний фермент, який називається лакказою. Фермент здатний відпалювати дисульфідні зв'язки, які допомагають підвищити міцність волосся. Гідролізований кератин додатково збагачує і кондиціонує волосся, підвищуючи його цілісність.
Аналіз утримання скручування
На основі результатів, при перегляді зразків стає ясно, що AC Kerazyme® здатний утримувати локони краще, ніж тестовий зразок не містить AC Kerazyme®. 5% AC Kerazyme® зберіг локони на 96%, тоді як ненавантажений носій зберіг їх лише на 72% через чотири години після укладання.
Аналіз утримання випрямлення
Аналіз половини голови показав, що AC Kerazyme® сприяє укладанню волосся, так як для ефективного випрямлення кучерявого волосся необхідно 1-2 проходи праскою. Волосся було явно більш гладким, прямим і виглядало здоровішим, ніж волосся, яке не піддавалися обробці до використання праски. AC Kerazyme® ідеально підходить для загального процесу випрямлення.
Аналіз перехресного зв'язування
Демонструє здатність AC Kerazyme® зшивати білки.
Аналіз ORAC
Киснева здатність до поглинання радикалів (ORAC). AC Kerazyme® продемонстрував значну антиоксидантну активність за рахунок зниження присутності ROS у порівнянні з Trolox®, аналогом вітаміну Е.

Гідролізований кератин, що входить до складу AC Kerazyme®, додатково збагачує і кондиціонує волосся і забезпечує його цілісність. Ці переваги наочно ілюструє зображення, отримані за допомогою електронної скануючої мікроскопії (СЕМ), представлені на малюнках 3-8. У цьому дослідженні імітували реальні життєві умови, піддаючи зразки волосся щоденним ритуалам догляду за волоссям, які включали миття та розчісування, а також застосування фену та прасування при температурі 380–400°F (193–204°C). Цей цикл обробки повторювався 30 разів для імітації пошкодження під час укладання протягом одного місяця.
Для порівняння також були отримані зображення незайманого волосся. Зображення, показані на рисунках 3 і 4, де волосся, піддане протоколу укладання, але не оброблені продуктом, явно демонстрували ознаки пошкодження, що видно по видимій деградації кутикули. Яскраво-білі області також є точками структурних ушкоджень. Однак зображення СЕМ (рис. 5 і 6) волосся, попередньо обробленого 2,0% AC Kerazyme®, виглядають гладкими і здоровими, з дуже невеликою кількістю видимих ​​точок пошкодження.

Насправді, зображення волосся, обробленого AC Kerazyme®, дуже схожі на СЕМ-зображення незайманого необробленого волосся. Ці результати підтверджують, що AC Kerazyme® здатний надавати сильну захисну дію, яка допомагає звести до мінімуму збитки, які зазвичай виникають в результаті регулярного миття та укладання.

Застосування:
Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати AC Kerazyme® у засобах, що не змиваються, такі як спреї, креми та сироватки, а також у засоби для термозахисту.

Дуже добре працює таке тріо:
1 раз на 7 помивок волосся наносити на волосся кондиціонер, що містить Proliss 100 (дозування 10%), а потім, при кожному укладанні волосся наносити засіб, що містить AC Kerazyme® 2% + 2,5% екстракту соняшника. Результат ви побачите відразу, ваше волосся стане дуже блискучим з ідеальним укладанням, дуже доглянутим.

AC Kerazyme®

INCI Name: Hydrolyzed Keratin & Trametes Versicolor Extract
Внешний вид: мутная, вязкая жидкость от желтого до янтарного цвета
Рекомендуемые уровни использования: 1,0–10,0 %
Растворимость: в воде, смешивается с спиртом (50%), с глицерином и пропиленгликолем
Режим ввода: в активную фазу при температуре не выше 40оС
Хранение: в прохладном и темном месте при температуре не выше 25оС
Годен: 03. 24
Страна: США
AC Kerazyme® — полностью натуральная, основанная на кератине, не содержащая формальдегид, альтернатива бразильскому выпрямлению волос. Воздействие растворов формальдегида вызывает проблемы со здоровьем и ограничивает варианты укладки, поскольку эта технология не может обеспечить сохранение локонов. AC Kerazyme® точно также разглаживает волосы как и средства на основе формальдегида, но при этом не повреждает их, работает в щадящем для волос диапазоне рН (от 4-7) также защищает волосы от повреждений при укладке. В отличие от систем для волос на основе формальдегида, AC Kerazyme® представляет собой полностью натуральный ингредиент, который способен изменять форму волос, защищая их от повреждений при укладке. Этот уникальный компонент состоит из смеси гидролизованного кератина и экстракта Trametes versicolor. Trametes versicolor — это тип гриба, который содержит окислительный фермент, называемый лакказой. Фермент способен отжигать дисульфидные связи, которые помогают повысить прочность волос. Гидролизованный кератин дополнительно обогащает и кондиционирует волосы, повышая их целостность. 
Анализ удержания скручивания
Основываясь на результатах, при просмотре образцов становится ясно, что AC Kerazyme® способен удерживать локоны лучше, чем тестовый образец не содержащий AC Kerazyme®. 5% AC Kerazyme® сохранил локоны на 96%, тогда как ненагруженный носитель сохранил их только на 72% через четыре часа после укладки. 
Анализ удержания выпрямления
Анализ половины головы показал, что AC Kerazyme® способствует укладке волос, так как для эффективного выпрямления кудрявых волос необходимо 1-2 прохода утюжком. Волосы были явно более гладкими, прямыми и выглядели более здоровыми, чем волосы, которые не подвергались обработке до использования утюжка. AC Kerazyme® идеально подходит для общего процесса выпрямления.
Анализ перекрестного связывания
Демонстрирует способность AC Kerazyme® сшивать белки.
Анализ ORAC
Кислородная способность к поглощению радикалов (ORAC). AC Kerazyme® продемонстрировал значительную антиоксидантную активность за счет снижения присутствия ROS по сравнению с Trolox®, аналогом витамина Е.
Гидролизованный кератин, входящий в состав AC Kerazyme®, дополнительно обогащает и кондиционирует волосы и обеспечивает их целостность. Эти преимущества наглядно иллюстрирует изображения, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), представлены на рисунках 3-8. В этом исследовании имитировали реальные жизненные условия, подвергая образцы волос ежедневным ритуалам ухода за волосами, которые включали мытье и расчесывание, а также применение фена и утюжка при температуре 380–400°F (193–204°C). Этот цикл обработки повторялся 30 раз для имитации повреждения при укладке в течение одного месяца.
Для сравнения также были получены изображения девственных неповрежденных волос. Изображения, показанные на рисунках 3 и 4, где волосы, подвергнутые протоколу укладки, но не обработанные продуктом, явно демонстрировали признаки повреждения, что видно по видимой деградации кутикулы. Ярко-белые области также являются точками структурных повреждений. Однако изображения СЭМ (рис. 5 и 6) волос, предварительно обработанных 2,0% AC Kerazyme®, выглядят гладкими и здоровыми, с очень небольшим количеством видимых точек повреждения.
На самом деле, изображения волос, обработанных AC Kerazyme®, очень похожи на СЭМ-изображения девственных необработанных волос. Эти результаты подтверждают, что AC Kerazyme® способен оказывать сильное защитное действие, которое помогает свести к минимуму ущерб, который обычно возникает в результате регулярного мытья и укладки. 
Применение:
Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать AC Kerazyme® в несмываемых средствах, такие как спреи, кремы и сыворотки, а также в средства для термозащиты.
Очень хорошо работает такое трио:
1 раз в 7 помывок волос наносить на волосы кондиционер, содержащий Proliss 100 (дозировка 10%), а затем, при каждой укладке волос наносить средство, содержащее AC Kerazyme® 2% + 2,5% экстракта подсолнечника. Результат вы увидите сразу, ваши волосы станут очень блестящими с идеальной укладкой, очень ухоженными.
NDUzMWViZ
Оповещение
Watch DOG


Сообщить по электронной почте при изменении:


       когда цена падает ниже Грн

        когда товар будет в наличии


Введите ваш e-mail: