Главная »Активні компоненти» PHYCOSACCHARIDE ACP – активний засіб проти акне


        

PHYCOSACCHARIDE ACP – активний засіб проти акне

На складі

 

Артикул: ACа970b0
Доступність: Доступно
Виробник: Франция
Вибрати вагу:
Ціна:
67,00 Грн
Оповещение:
Оповещение

в корзину:
  шт.  

PHYCOSACCHARIDE ACP – активний засіб проти акне

INCI: Water (and) Hydrolyzed algin (and) Zinc sulfate (and) Phenoxyethanol

Зовнішній вигляд: прозора рідина
Розчинність: у воді
Режим вводу: в активну фазу
Дозування: 1%
Зберігання: у темному та прохолодному місці, температура 10-20°С
Термін придатності: до 02.24

Phycosaccharide AC – це біотехнологічний продукт, який лікує всі шкірні захворювання, пов'язані з прищами: надлишкове вироблення шкірного сала, бактеріальні плями, вугрові поразки, запалення та утворення рубців. Це повне лікування та репаративна дія забезпечується особливим олігоальгінатом, структура якого заснована на оригінальній захисній системі, створеній між коричневою водорістю та її симбіотичним мікроорганізмом. Хелатування олігоальгінату з цинком призводить до активної сполуки з протимікробними, заспокійливими та репаративними властивостями для лікування всіх типів шкірних прищів.
Розробка цього активного інгредієнта розпочалася з дивовижного відкриття. Деякі бурі водорості з дуже високим вмістом полісахаридів мають цукровий склад, дуже корисний для здоров'я шкіри. Працюючи над складом клітинних стінок ламінарії, які багаті на слиз, лабораторії Codif Recherche et Nature виявили морський мікроорганізм, що живе в симбіозі з коричневою водоростями. Роль мікроорганізму цих взаємовигідних відносинах має вирішальне значення. Сама по собі водорість не здатна контролювати накопичення та деградацію полісахаридів, що становлять її слиз. Мікроорганізм втручається в їхнє травлення, виділяючи фермент, званий альгінат-ліазою. Цей симбіотичний спосіб життя стає ще цікавішим, коли на нього нападають бурі водорості. У таких умовах мікроорганізм синтезує велику кількість альгінат-ліаз для виділення невеликих фрагментів олігосахаридів, здатних активувати захисні системи водоростей. З метою боротьби з вугровою інфекцією, виробник розробив метод виробництва Phycosaccharide AC відповідно до цього симбіотичного життя. Альгінатна ліаза морського походження продукується та очищається за допомогою культури морського мікроорганізму. Де полісахариди, отримані з водорості, ламінарії перетравлюються морським ферментом для отримання олігоальгінату. Останній нарешті хелатується з цинком, на виході одержують активний інгредієнт Phycosaccharide AC.
PHYCOSACCHARIDE знижує продукцію шкірного сала – 26%. PHYCOSACCHARIDE AC інгібує синтез та накопичення ліпідів у себоцитах, регулюючи тим самим вироблення шкірного сала.
Протокол: людські себоцити, стимульовані тестостероном та оброблені 0,025% Phycosaccharide AC. Візуалізація та вимірювання кількості ліпідів за флуоресценцією (зелений).


Визуализация накопления липидов (зеленая флуоресценция) в себоцитах.


Нестимулированные себоциты                 Стимулированные себоциты                                 Стимулированные себоциты, обработанные Phycosaccharide AC


Лікувальна дія IN-VITRO
PHYCOSACCHARIDE AC пригнічує зростання P.ACNES на − 70%. Він пригнічує зростання P. acnes до – 70%. Ця дія зменшує інфекцію.
Протокол: культивування P. acnes у рідкому середовищі з або без Phycosaccharide AC (PAC). Оцінка зростання бактерій за каламутністю при 750 нм через 48 годин культивування.

Phycosaccharide AC препятствует росту S.AUREUS на 36%.

Phycosaccharide AC пригнічує зростання S. aureus на –36% порівняно з плацебо.
Протокол: 12 добровольців з акне застосовували гель, що містить 5% PAC (Phycosaccharide AC), двічі на день протягом 28 днів. Бактеріальний зразок на дві зони обличчя та культури протягом 48 годин. Результати виражали зміну кількості колоній на міліметр між D0 і D28.


IN-VITRO TEST
РЕПАРАТИВНА ДІЯ PHYCOSACCHARIDE AC – СТИМУЛЮЄ ПРОЦЕСИ РЕПІТЕЛІЗАЦІЇ
Олігоальгінати зі складом, аналогічним Phycosaccharide AC, діють як кофактори EGF (епідермального фактора росту) при рекрутуванні та активації кератиноцитів під час повторної епітелізації шкіри. Швидкість поділу та рекрутування кератиноцитів може бути визначена розміром колоній, які вони утворюють для загоєння тканин.
РЕЗУЛЬТАТ: + 136% збільшення розміру колоній. Phycosaccharide AC, сприяючи залученню та мобілізації кератиноцитів, збільшує розмір колоній на + 136%. Це сприяє загоєнню прищів.
Протокол: кератиноцити з людського епідермісу культивують з або без 0,5% Phycosaccharide AC протягом 16 днів. Площу поверхні колоній визначали після фарбування родаміном.
ПРОТОКОЛ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ

20 добровольців віком від 14 до 30 років зі шкірними вуграми. Два застосування на день крему, що містить 1% Phycosaccharide ACP протягом 28 днів.
Запалення уражень акне зменшилося в середньому від 6% до 22% (р <0,001). Поверхня уражень акне зменшується на 5 мм2; в середньому до 13 мм2 (р<0,001)


РЕЗУЛЬТАТ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯ 28 ДНІВ
Кількість шкірного сала на поверхні шкіри зменшилась у середньому на 15%* і до – 57%. Швидкість, з якою шкіра знову стає жирною, також було знижено загалом на 9%.

Дія:

Регулює виробництво шкірного сала.
Інгібує зростання P. acnes та S. aureus.
Зменшує медіатор запалення.
Покращує процеси загоєння.
Зменшує запалення уражень акне.
Зменшує розмір поразок акне.
Зменшує кількість запальних поразок.

Країна: Франція

Переклад та компіляція Magical ariya. Джерело даних виробника.

Phycosaccharide ACP: Water (and) Hydrolyzed algin (and) Zinc sulfate (and) Phenoxyethanol
Внешний вид: прозрачная жидкость
Растворимость: в воде
Режим ввода: в активную фазу
Дозировки: 1%
Хранение: в темном и прохладном месте, температура 10-20оС
Страна: Франция

Phycosaccharide AC - это биотехнологический продукт, который лечит все кожные заболевания, связанные с прыщами: избыточную выработку кожного сала, бактериальные пятна, угревые поражения, воспаление и образование рубцов. Это полное лечение и репаративное действие обеспечивается особым олигоальгинатом, структура  которого основан на оригинальной защитной системе, созданной между коричневой водорослью и ее симбиотическим микроорганизмом. Хелатирование олигоальгината с цинком приводит к активному соединению с противомикробными, успокаивающими и репаративными свойствами для лечения всех типов кожных прыщей.
Разработка этого активного ингредиента началась с удивительного открытия. Некоторые бурые водоросли с очень высоким содержанием полисахаридов имеют сахарный состав, который очень полезен для здоровья кожи. Работая над составом клеточных стенок ламинарии, которые богаты слизью, лаборатории Codif Recherche et Nature обнаружили морской микроорганизм, живущий в симбиозе с коричневой водорослью. Роль микроорганизма в этих взаимовыгодных отношениях имеет решающее значение. Сама по себе водоросль не способна контролировать накопление и деградацию полисахаридов, составляющих ее слизь. Микроорганизм вмешивается в их пищеварение, выделяя фермент, называемый альгинат-лиазой. Этот симбиотический образ жизни становится еще интереснее, когда на него нападают бурые водоросли. В таких условиях микроорганизм синтезирует большое количество альгинат-лиазы для выделения небольших фрагментов олигосахаридов, способных активировать защитные системы водорослей. В целях борьбы с угревой инфекцией, производитель разработал метод производства Phycosaccharide AC в соответствии с этой симбиотической жизнью. Альгинатная лиаза морского происхождения продуцируется и очищается с помощью культуры морского микроорганизма. Где полисахариды полученные из водоросли ламинарии перевариваются морским ферментом для получения олигоальгината. Последний наконец хелатируется с цинком, на выходе получают активный ингредиент Phycosaccharide AC.
PHYCOSACCHARIDE снижает продукцию кожного сала -26%. PHYCOSACCHARIDE AC ингибирует синтез и накопление липидов в себоцитах, регулируя тем самым выработку кожного сала.
Протокол: человеческие себоциты, стимулированные тестостероном и обработанные 0,025% Phycosaccharide AC. Визуализация и измерение количества липидов по флуоресценции (зеленый).

Визуализация накопления липидов (зеленая флуоресценция) в себоцитах

Нестимулированные себоциты                 Стимулированные себоциты                     Стимулированные себоциты, обработанные Phycosaccharide AC
Лечебное действие IN ‐ VITRO
PHYCOSACCHARIDE AC ингибирует рост P.ACNES на ‐70%. Он подавляет рост P. acnes до ‐70%. Это действие уменьшает инфекцию.
Протокол: культивирование P. acnes в жидкой среде с или без Phycosaccharide AC (PAC). Оценка роста бактерий по мутности при 750 нм через 48 часов культивирования.

Phycosaccharide AC препятствует росту S.AUREUS на 36%
Phycosaccharide AC ингибирует рост S. aureus на ‐36% по сравнению с плацебо.
Протокол: 12 добровольцев с акне применяли гель, содержащий 5% PAC (Phycosaccharide AC), два раза в день в течение 28 дней. Бактериальный образец на две зоны лица и культуры в течение 48 часов. Результаты выражали как изменение количества колоний на миллиметр между D0 и D28.

IN-VITRO TEST
РЕПАРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ PHYCOSACCHARIDE AC - СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ РЕПИТЕЛИЗАЦИИ
Олигоальгинаты с составом, аналогичным Phycosaccharide AC, действуют как кофакторы EGF (эпидермального фактора роста) при рекрутировании и активации кератиноцитов во время повторной эпителизации кожи. Скорость деления и рекрутирования кератиноцитов может быть определена размером колоний, которые они образуют для заживления тканей.
РЕЗУЛЬТАТ: + 136% увеличение размера колоний. Phycosaccharide AC, способствуя привлечению и мобилизации кератиноцитов, увеличивает размер колоний на + 136%. Это способствует заживлению прыщей.
Протокол: кератиноциты из человеческого эпидермиса культивируют с или без 0,5% Phycosaccharide AC в течение 16 дней. Площадь поверхности колоний определяли после окрашивания родамином.

ПРОТОКОЛ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
20 добровольцев в возрасте от 14 до 30 лет с кожными угрями. Два применения в день крема, содержащего 1% Phycosaccharide ACP в течение 28 дней.
Воспаление поражений акне уменьшилось в среднем от 6% и до 22% ( р <0,001). Поверхность поражений акне уменьшается на 5 мм2; в среднем до 13 мм2 (р <0,001)


ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ 28 ДНЕЙ
Количество кожного сала на поверхности кожи уменьшилось в среднем на 15% * и до ‐57%. Скорость, с которой кожа снова становится жирной, также была снижена в среднем на 9%.


Действие:
Регулирует производство кожного сала
Ингибирует рост P. acnes и S. aureus.
Уменьшает медиаторы воспаления
Улучшает процессы заживления
Уменьшает воспаление поражений акне
Уменьшает размер поражений акне
Уменьшает количество воспалительных поражений
YTdmMDBkMj
Оповещение
Watch DOG


Сообщить по электронной почте при изменении:


       когда цена падает ниже Грн

        когда товар будет в наличии


Введите ваш e-mail: