Главная »Активні компоненти» Гіалуронові сфери філери


        

Гіалуронові сфери філери

Hyaluronic Filling Spheres - Активний компонент для експрес-заповнення глибоких зморшок

На складі

 

Артикул: ACа965b0
Доступність: Доступно
Виробник: Германия
Вибрати вагу:
Ціна:
80,00 Грн
Оповещение:
Оповещение

в корзину:
  шт.  

Гіалуронові сфери філери

INCI: Ethylhexyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol
Колір: біла в'язка рідина
Запах: невиражений, характерний запах
В'язкість: (Brookfield RVDV-II+) (03; 50) (500-2 000) cps
Розчинність: у оліях та емолентах
Необхідна жирна фаза: 20% (включаючи емульгатор та загущувачі)
Дозування: 2-3%
Режим вводу: в активну фазу або масляну/силіконову емульсію при температурі не вище 40°С, акуратне перемішування (як для ліпосом, оберти не вище 300 об/хв)
Робочий рН: 5,5-7 (слабокисле та нейтральне середовище)
Зберігання: у темному місці, при кімнатній температурі
Термін придатності: 01.25

Активний компонент для експрес-заповнення глибоких зморшок:

Глибокі зморшки спричинені м'язовими рухами, пов'язаними з виразом/мімікою обличчя. Вони зазвичай зустрічаються на лобі (тривожні лінії) між бровами, в кутах рота (лінії посмішки) і на щоках, у людей, які багато часу перебувають на сонці, а також після 45 років.
Технологія Filling Spheres™ ґрунтується на використанні гігроскопічного матеріалу для створення сфери. Ці сфери спочатку зневоднюються та заповнюються водою всередині шкіри. Цей процес гідратації викликає зміну обсягу, пропорційне вологоутримуючої здатності сфер. Фізична зміна обсягу дозволяє отримати швидкі результати в порівнянні з біологічною зміною, яка займає приблизно два місяці
Filling Spheres™ складаються зі зшитої гіалуронової кислоти, вони ефективно розгладжують зморшки. Гіалуронова кислота швидко "натягує" воду, збільшується в обсязі і за рахунок цього відбувається швидке розгладжування зморшок. Перше покоління гіалуронових філерів були здатні розгладити неглибокі зморшки, а нове покоління філерів здатне швидко розгладити та замаскувати навіть глибокі зморшки.

Тест на заповнення зморшок:

Гіалуронові сфери наповнюються водою і збільшуються обсягом.

Завдяки цьому зморшки, буквально на очах, починають розгладжуватися, а текстура шкіри згладжуватися.

IN VIVO ТЕСТ

Продукти протестували на ефективність заповнення зморшок. Де 2 продукти (емульсія з плацебо та емульсія з гіалуроновими філерами) наносили на все обличчя кожного учасника. Тимчасовий період – 1 тиждень між 2 аплікаціями.

Де:

* Контроль: не оброблені ділянки
* 2% гіалуронові сфери філери в емульсії - 1 застосування і плацебо - 1 застосування.
Оцінка глибини зморшок на лобі при TO, Tlh, T6h (відразу після нанесення, через 1 годину та через 6 годин)

Продукт оцінювали:

Спеціаліст (за шкалою від 1 до 9)
Шляхом самооцінки добровольцями (скорочення мімічних ліній)
За допомогою фотографії.

Як видно з тестів, зморшки починають дуже швидко розгладжуватися, глибина зморшок одразу після нанесення зменшилася на 7,5% та через 6 годин глибина зморшок зменшилася на 12%. Ефективність препарату також відзначена добровольцями, вони стверджують, що візуально зморшки розгладилися на 54%. На фото також видно, що зморшки розгладилися та ефективність препарату з часом зростає.

Для ефективної роботи сфер дотримуйтесь таких правил:

Жирна фаза повинна містити щонайменше 20%. Сюди можуть входити будь-які ліпіди: олії, емоленти, силікони або їх суміші. Також у ці 20% можуть входити емульгатор, загусники, інші жирні спирти, загалом все, що розчиняється в маслах. Так що активні компоненти, які також розчиняються в оліях, ви вважаєте в необхідні 20% жирної фази.
Ще я помітила, що сфери краще працюють у кремовій емульсії з великою кількістю зволожувачів (5-10%, наприклад, НУФ, гліцерин тощо). Так зморшки ефективніше заповнюються і для шкіри така емульсія краще переноситься ніж масляні суміші.
Філери використовувати лише вдень, у нічних кремах вони можуть спровокувати сильний набряк.

Сфери-філери чудово працюють у синергії:
з глюкозою та її похідними (гліцерил глюкозид, стеарили, гідроксистеарили і т.д.), це і стерарил глюкозид та будь-які види емульгаторів Монтанів;
з гліцерином та його похідними (гліцерин олеат, гліцерин стеарат і т.д.);
із трегалозою;
тобто з тими активними компонентами, які дають тривале зволоження.

Гиалуроновые сферы филлеры

INCI: Ethylhexyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol,Hexylene Glycol, Phenoxyethanol
Цвет: белая вязкая жидкость
Запах: невыраженный, характерный запах
Вязкость: (Brookfield RVDV-II+) (03; 50) (500-2 000) cps
Растворимость: в маслах
Необходимая жирная фаза: 20% (включая эмульгатор и загустители)
Дозировки: 2-3%
Режим ввода: в активную фазу или в масляную/силиконовую эмульсию при температуре не выше 40°С, аккуратное перемешивание (как для липосом, обороты не выше 300 об/мин)
Рабочий рН: 5,5-7 (слабокислая и нейтральная среда)
Хранение: в темном месте, при комнатной температуре
Годен: 07.23

Экспресс-заполнение глубоких морщин:

Глубокие морщины вызваны мышечными движениями, связанными с выражением/мимикой лица. Они обычно встречаются на лбу (тревожные линии), между бровями, в углах рта (линии улыбки) и на щеках, у людей, которые много времени пребывают на солнце, а также после 45 лет.
Технология Filling Spheres™ основана на использовании гигроскопичного материала для создания сферы. Эти сферы сначала обезвоживаются и заполняются водой внутри кожи. Этот процесс гидратации вызывает изменение объема, пропорциональное влагоудерживающей способности сфер. Физическое изменение объема позволяет получить быстрые результаты по сравнению с биологическим изменением, которое занимает примерно два месяца
Filling Spheres™ состоят из сшитой гиалуроновой кислоты, они эффективно разглаживают морщины. Гиалуроновая кислота быстро "натягивает" воду, увеличивается в объеме и за счет этого происходит быстрое разглаживание морщин. Первое поколение гиалуроновых филлеров были способны разгладить неглубокие морщины, а новое поколение филлеров способно быстро разгладить и замаскировать даже глубокие морщины.

Тест на заполнение морщин:

Гиалуроновые сферы наполняются водой и увеличиваются в объеме.

Благодаря этому, морщины, буквально на глазах, начинают разглаживаться, а текстура кожи сглаживаться.

 

IN VIVO ТЕСТ

Продукты были протестированы на эффективность заполнения морщин. Где 2 продукта (эмульсия с плацебо и эмульсия с гиалуроновыми филлерами) наносили на все лицо каждого учасника. Временной период – 1 неделя между 2 аппликациями.

Где:

* Контроль: не обработанные участки
* 2% гиалуроновые сферы филлеры  в эмульсии – 1 применение и плацебо — 1 применение.
Оценка глубины морщин на лбу при TO, Tlh, T6h (сразу после нанесения, через 1 час и через 6 часов)

Продукт оценивали:

Специалист (по шкале от 1 до 9)
* Путем самооценки добровольцами (сокращение мимических линий)
С помощью фотографии.

Как видно из тестов, морщины начинают очень быстро разглаживаться, глубина морщин сразу после нанесения уменьшилась на 7,5% и через 6 часов глубина морщин уменьшилась на 12%. Эффективность препарата также была отмечена добровольцами, они утверждают, что визуально морщины разгладились на 54%. На фото также видно, что морщины разгладились и эффективность препарата со временем возрастает.

Для эффективной работы сфер, следуйте таким правилам:

  • Жирная фаза должна содержать не менее 20%. Сюда могут входить любые липиды: масла, эмоленты, силиконы или их смеси. Также в эти 20% могут входить эмульгатор, загустители, другие жирные спирты, в общем, все, что растворяется в маслах. Так что, активные компоненты, которые также растворяются в маслах, вы считаете в необходимые 20% жирной фазы.
  • Еще я заметила, что сферы лучше работают в кремовой эмульсии с большим количеством увлажнителей (5-10%, к примеру НУФ, глицерин и т. д.). Так морщины эффективнее заполняются и для кожи такая эмульсия более лучше переносится чем масляные смеси.
  • Филлеры использовать только днем, в ночных кремах они могут спровоцировать сильный отек.

Сферы-филлеры прекрасно работают в синергиии:
с глюкозой и ее производными (глицерил глюкозид, стеарилы, гидроксистеарилы и т.д.), это и стерарил глюкозид и любые виды эмульгаторов Монтанов;
с глицерином и его производными (глицерил олеат, глицерил стеарат и т.д.);
с трегалозой;
т.е., с теми активными компонентами, которые дают длительное увлажнение.

Страна: Германия

NjI3NjQwNm
Оповещение
Watch DOG


Сообщить по электронной почте при изменении:


       когда цена падает ниже Грн

        когда товар будет в наличии


Введите ваш e-mail: